This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hotline: (08) 6 288 5678  |  Hỏi đáp

THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI HỘI THẢO VỀ HIỆN TÌNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CHÍNH TRỊ TẠI BẮC CALIFORNIA

In bài nàyGửi Email bài này

Kính Mời :

- Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo,
- Quý Ông Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Bắc CA, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc CA.
- Quý Vị Thân Hào, Nhân Sĩ,
- Quý Vị Đại Diện Các Tổ Chức, Hội Đoàn, Hội Đồng Hương,
- Quý Vị Đại Diện Các Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí,
- Quý Đồng Hương và Anh Chị Em Thanh Niên, Sinh Viên,

Bớt chút thì giờ đến tham dự buổi Hội Thảo về hiện tình Cộng Đồng người Việt tỵ nạn chính trị tại bắc California sẽ được tổ chức tại Thư Viện Tully vào lúc 1 giờ chiều ngày Chủ Nhật 12 tháng 11 năm 2017. Sự hiện của tất cả quý vị sẽ nói lên sự quan tâm của tất cả quý vị đến sinh họat chung của Cộng Đồng người Việt tại bắc California.

Trân trọng kính mời.

Bác Sĩ Trần Công Luyện
Điện thọai liên lạc BTC :

(408) 227-8069
(408) 924-0815